Kspa » Hoofdpagina » Welkom!
Kspa: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Kspa

Leerlingenraad en medezeggenschapsraad: wat is het verschil?

Leerlingen hebben vaak geen idee dat zij inspraak hebben in zaken die de school aangaan, laat staan hoe ze hun stem kunnen laten horen. Als er verkiezingen plaatsvinden op een middelbare school, melde…
Schrijf mee!